ثبت نام مدرسه مطالعاتی فارا
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

پودمان آشنایی با شهید مطهری (تند خوانی- نویسندگی خلاق- کتاب شناسی شهید مطهری)

کد : 26

تعداد جلسات : 13جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

سلسله جلسات مباحثه داستان و راستان

کد : 27

تعداد جلسات : 13جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

اخلاق (صورت و سیرت انسان)

کد : 28

تعداد جلسات : 13جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 1,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

ثبت نام دوره های مدرسه قرآنی ترنم باران وحی
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

حفظ قرآن کریم

کد : 6

تعداد جلسات : 30جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 0 ريال

مبلغ نهایی : 0 ريال

تربیت فرزند از دیدگاه قرآن

کد : 22

تعداد جلسات : 15جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 1,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

روابط زوجین از دیدگاه قرآن-تابستان98

کد : 11

تعداد جلسات : 15جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 1,800,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

دوره های مختلف موسسه راقی
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید
تکمیل ثبت نام

کمکهای اولیه (مقدماتی)

کد : 25

تعداد جلسات : 12جلسه

مبلغ نهایی : 300,000 ريال

می توانید چند دوره را انتخاب نموده و برای همه دوره ها یکبار ثبت نام کنید .

استعلام و دریافت گواهينامه شرکت در دومین همایش ملی استاد مطهری(اقتصاد)

جهت اطمینان از تایید  نهایی گواهی خود، با شماره تماس های ذیل هماهنگ فرمایید.
09906988332- 09391537363 - 07136474754

کد امنیتی تصویر امنیتی
کد ملی
ردیف
کد دوره
نام دوره
تاریخ صدور گواهینامه
کد دانشپذیری
نام
نام خانوادگی
نام پدر
دانلود گواهینامه
اعتبار