دوره های در حال برگزاری

ساحت اجتماعی 1

کد : 32

تعداد جلسات : 13جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 500,000 ريال

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

ساحت اجتماعی 2

کد : 33

تعداد جلسات : 13جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 500,000 ريال

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

تمرین معلمی

کد : 34

تعداد جلسات : 13جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 500,000 ريال

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

نویسندگی خلاق

کد : 35

تعداد جلسات : 13جلسه

مبلغ قبل از تخفیف : 1,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 1,000,000 ريال

استعلام و دریافت گواهينامه شرکت در دومین همایش ملی استاد مطهری(اقتصاد)

جهت اطمینان از تایید  نهایی گواهی خود، با شماره تماس های ذیل هماهنگ فرمایید.
09906988332- 09391537363 - 07136474754

کد امنیتی تصویر امنیتی
کد ملی / شماره پاسپورت
ردیف
کد دوره
نام دوره
تاریخ صدور گواهینامه
کد دانشپذیری
نام
نام خانوادگی
نام پدر
دانلود گواهینامه
اعتبار