ثبت نام دوره

پودمان مقدماتی

کد : 29

استاد : اساتید مختلف و مطرح دانشگاهی

مبلغ نهایی : 1,500,000 ريال

شروع : 1398/08/01

پایان : 1398/10/30

نوع دوره : حضوری/مجازی (ترکیبی - Blended)