ثبت نام دوره

ساحت اجتماعی 1

کد : 32

استاد : مجتبی فرهنگی

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

شروع : 1398/12/01

پایان : 1399/05/31

نوع دوره : حضوری

ساحت اجتماعی 2

کد : 33

استاد : زهرا امیدی

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

شروع : 1398/12/01

پایان : 1399/05/31

نوع دوره : حضوری

تمرین معلمی

کد : 34

استاد : مصطفی ندیم

مبلغ نهایی : 500,000 ريال

شروع : 1398/12/01

پایان : 1399/05/31

نوع دوره : حضوری

نویسندگی خلاق

کد : 35

استاد : سید مهدی میرعظیمی

مبلغ نهایی : 1,000,000 ريال

شروع : 1398/12/01

پایان : 1399/05/31

نوع دوره : حضوری